DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 23.05.2023 18:17:29 

0.1 Český strakáč havanovitý  CS 2 7   S 5

Úvod
 
 

         Na  grunt český patří zvíře hezký.   Chovatelství přináší milé chvíle jako dar  umu a  píle. 

                   Žiji  v malebném Mašťově .  V soutěživosti se svými svěřenci a pomoci zachovat genofond českých plemen spatřuji smysl „plnotučného chovatelství“ . V r. 1978 jsem se stal registrovaným členem ČSCH. Chovám králíky české strakáče havanovité, černobílé, holuby české staváky sedlaté červené. Od 3.9. 1983  jsem na  doporučení tehdejšího předsedy ÚOK a klubu ČS Václava Brandy  členem Klubu chovatelů králíků českých strakáčů.  Spolu s otcem a dalšími chovateli jsme se v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech min. století zásadním způsobem podíleli na udržení chovů králíků tehdejšího plzeňského, později japonovitého a nakonec černožlutého českého strakáče. Mými prvními holuby byli kingové, poté vídeňští slepičáci a od r.1977 čeští staváci bílí a žlutí celobarevní, krátce i černí plnobarevní a lysí.V r.1993 jsem přešel k sedlatým , nejdříve „stříbřitým“, a později červeným .V r.1996 jsem vstoupil do Klubu chovatelů holubů českých staváků - severočeské pobočky. K úspěchům řadím získání  předních cen na  výstavách, včetně té nejvyšší = evropské. Vysoce si cením zisků šampiona v červené barvě ze specielní výstavy českých staváků v r.2013 v Kolíněvítězného poháru na nejlepšího králíka Čs čb  specielní výstavy českých strakáčů Kolín 2014.  Radost mi dělají snímky mých nejlepších zvířat v knižních publikacích:Králička plemene český strakáč havanovitý /Tchechische Schecken havannafarbig, Kleinschecken havannafarbigCS27  S5 v Atlase malých hospodárskych zvierat  a v knize králík od A do Z,  obě od autoIng.arch.V.Malíka. Holub český stavák sedlatý červený /Tschechischer Stellerkröpfer rot-geganselt, Boulant Steller Tchégue, Czech Steller Cropper/ B 7108/05  číslo snímku 88 z r.2006  v knize Ing.Tomáše Sousedíka  Český stavák a jeho příbuzní. Jsem posuzovatelem králíků a členem ZO ČSCH Podbořany.